Marka Tescili

Marka Tescili

Marka
Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt
etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar,
malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade
edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak
tanımlanmaktadır.
Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil, marka üzerindeki hakları ispatlayan ve
marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Tescilli marka, sahibine daha geniş bir koruma
sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir.
Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka
ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü bir koruma sağlayacaktır.