Kurumsal kimlik

Kurumsal kimlik

Kurumunuzun kimliğini profesyonel ellere bırakın...

Bir şirketin veya kurumun gerek şirket içi gerekse de şirket dışı ticari politikasının duruşunu, davranışlarını ve vizyonunu temsil eden görsellerin tümüne verilen kimliktir. 
Bir çok şirket kalite anlayışını ve kurumsal yapısını var olan müşterilerine ve müşteri potansiyeline kurumsal strateji ile gösterme çabası içerisine girmiştir. Kurumsal kimlik şirketlerin vizyonunu belirttiği gibi müşteri portföyünde bulunan güveni en üst sınırlara taşımaktadır. Ticari ilişkilerde güvenin ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüz zaman kurumsal kimliğin önemini anlamış oluruz. Kurumsal kimliği kendi içerisinde iki ayrı bölüme ayırabiliriz. 
Şirket içi kurumsal kimlik yapısı ilk bölüm içerisindedir. Maddeler halinde sıralamak gerekirse; 
Logo tasarımı 
Logo kullanım standartları 
Antetli kağıt tasarımı 
Bloknot kağıt tasarımı 
Haberleşme kanallarında kullanılan zarf tasarımı 
Şirket çalışanlarının tümü için kartvizit tasarımı 
Dosya tasarımı 
Tüm haberleşme formları ( teklif formu, sipariş formu v.s. )
Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı 
Kurum içi yönlendirmelerin tasarlanması 
Personel giyim ve personel davranış kuralları 
Her zaman kullanılacak olan kurumsal kimlik kılavuzu
Olarak belli başlı bölümlere ayırabiliriz. Her bir tasarım maddesini düşündüğüm zaman ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış oluruz. Basit Tasarım kurumsal kimlik uzmanı ile tüm yönlendirmeler sizlere en ufak bir zahmet vermeden titizlikle hazırlar ve onayınıza sunar.
İkinci bölüm olarak adlandırdığımız şirket dışı kurumsal kimlik çalışmasında ise aşağıdaki maddelerde tasarımlar bulunmaktadır. 
Kurumsal web tasarımı projesi 
İnternet ortamında kullanılacak bannerların tasarlanması 
Bina cephesi ve şirket içi tasarlanması 
Şirket araçlarının giydirilmesi 
Gazete, dergi gibi tanıtım materyallerinin tasarlanması, 
Tanıtım materyallerinin tasarlanması, ( katalog, insert, broşür v.s. ) 
Kurumsal kimlik çalışmasındaki zaman dilimi ve oluşturulma sürecinde ise ilk olarak kurumunuzu ziyaret ederek sizi yakın bir şekilde tanıyoruz, daha sonra bulunduğunuz sektördeki diğer firmaları detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Akabinde tasarım süreci başlıyor. Kurumsal kimlik uzmanımızın önderliğinde ortaya çıkan tasarımlar,kurumunuzun en üst düzey yöneticileri ile birlikte onayınıza sunuyoruz. sunum sonra gerekli düzenlemeler yapılarak kurumsal kimliğin son hali tasarımsal açıdan bitmiş oluyor. Daha sonraki aşama ise uygulama aşamasıdır. Gerekli dokümantasyonun basılması, kurumun web tasarımı projesinin hazırlanması ile sonuç bölümüne ulaşmış oluyoruz. 
Bir kurumsal kimlik çalışmasının en önemli olarak nitelendirdiğimiz konu ise kurumun tüm verilerini eksiksiz bir şekilde içermesidir. Kurum verilerini en iyi şekilde anlatacak görsellerin hazırlanması ancak ve ancak kurumsal kimlik uzmanı tarafından oluşturulabilir. Aynı zaman da kimlik oluşturulurken en önemli unsur renk seçimidir. Kurumun anlayışını, kültürünü ve sizi tanımayan portföyüne ilk olarak anımsatacakları duygular son derece önemlidir. Bu unsurda firma sahibinin beğendiği renk seçiminin üzerinden ilerlenmesi kadar yanlış bir nokta olamaz. Adı üzerinde bir kurum olarak nitelendiriliyor, kurum olmasa filanca beyin şirketi olarak adlandırılır. Bu anlayıştan çıkmak için kurumun kimliğini oluşturan renkler, sektör ve portföy bilgileri doğrultusunda çıkarılır. 
Başarılı bir kurumsal kimlik firmanız açısından son derece önemlidir. Zamana bağlı bir yatırım olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekmektedir. Standartlardan çıkılmadığı süre içerisinde zamanla çok ciddi bir güven oluşacaktır. Aynı zaman diliminde prestij açısından da çok olumlu düşünceler ile anılacağınızı hiçbir zaman unutmamak gerekmektedir. Son derece bakımlı bir insanı düşünün, ne kadar güven verir ve ilk izlenimi son derece pozitif olur. Kurumun için de aynı duygular geçerliliğini korur. Özellikle sizi uzaktan tanımaya çalışacak insanlar için web tasarımı projenizde kurumsal kimlik son derece önemlidir. Özellikle sizinle iş dünyasında buluşmaya çalışan bir kurum için web projeniz ile birlikte kurumunuza ait bir dökümantasyonun bütünlüğü, kurumunuz için en güzel ön izlemeyi oluşturmuş olacaktır.