Studio Production

Studio Production

Animasyon


Animasyon Nedir?


Animasyon, üretim tekniklerinin ve kullanım alanının çeşitliliği nedeniyle kalıba sokulması zor bir sanat dalıdır. Ancak bu sanatı genel olarak iki açıdan değerlendirmek mümkündür:

1- Hareket ve görüntü yaratmak için kullanılan teknikler açısından

2- Bir anlatım biçimi olarak

Teknik açıdan ele alındığında, animasyon veya “canlandırma” sanatının aslında her materyeli anlatım aracı olarak kullanabildiğini görürüz. Ancak bugün animasyon üretiminde yoğun olarak kullanılan belli başlı teknikler ve yöntemler şunlardır:


Cel/Geleneksel 2B Animasyon:


Geleneksel veya 2 boyutlu animasyon olarak da adlandırılan bu teknik, hareketin kağıt üzerine kare kare çizilerek transparan asetatlara aktarılmasından dolayı “cel” animasyon olarak bilinir.  Günümüzde artık “cel” veya kağıt yerine çizimler bilgisayarda yapılabilmekte ve renklendirilmektedir. Ancak animasyonun temel prensipleri bu yöntemle, kare kare tasarlanarak belirlendiği için günümüzde temel animasyon eğitiminde yer sahibidir.


Cut-out animasyon:


Karakterlerin ve objelerin parçalarının ayrı ayrı hareket ettirilmesi tekniğine verilen isimdir: değişik estetik stillere adapte olabilen bu tür, geleneksel 2B animasyona göre daha hızlı üretilebilmesi bakımından bir çok televizyon dizisinde tercih edilen bir teknik olmuştur. Bu teknikle üretilmiş işlere örnek olarak George Dunning’in yönettiği Yellow Submarine filmi, Romain Segaud’nun yönettiği “Bip Bip” isimli video klip ve İmira animasyon stüdyosunun ürettiği “Lucky Fred” isimli çizgi film dizisi gösterilebilir.


Stop Motion:


Kukla animasyon olarak da adlandırılan bu teknikte aslında kukla dışında çok çeşitli materyel ve objeler kullanmak mümkündür. Bu teknikte hareket ettirilmek istenen nesne her karede ufak değişikliklerle arka arkaya fotoğraflanır. Coraline veya Wallace and Gromit filmleri bu tekniğin uygulamasında birer örnektir.


Rotoskopi:


Animasyonun ilk yıllarından beri uygulanan bu yöntemde hareket, gerçek aktörlerin görüntüsünün üzerine çizim yapılarak üretilir. Hem görsel efektler hem de animasyon filmlerinde kullanılan bu yönteme örnek olarak Richard Linklater’ın “A Scanner Darkly” filmini gösterebiliriz.


3B Animasyon:


Objelerin, mekanların ve efektlerin tamamen bilgisayarda, 3B koordinat sisteminde matematiksel olarak tanımlanarak oluşturulması ve hareket ettirilmesi olarak özetlenebilir. Bu yöntemle hyper-realist görüntülerin yanısıra stilize bir estetik de oluşturulabilir. Özel efektlerde ve simülasyonlarda da tercih edilen bu teknik, modelleme, dokulama, iskelet yaratımı vb. gibi bir çok aşamadan oluşur ve her bir aşaması ayrı bir uzmanlık alanıdır. Blue Sky stüdyolarının ürettiği Ice Age serisi tamamen 3B animasyon yöntemiyle üretilmiş bir filmken, The Hobbit: An Unexpected Journey’de karma bir kullanım söz konusudur.


Motion Capture:


Gerçek aktörlerin hareketlerinin 3 boyutlu iskelet sistemine aktarılmasına verilen isimdir.  Bu yöntemle, aktörün iskelet sistemi üzerindeki belirli noktalara yerleştirilen sensörler hareket bilgisini oluşturur ve istenen 3 boyutlu bir modelde tekrarı sağlanır.


Prosedürel Animasyon:


Bir script ile yapılan modelleme, kaplama veya animasyona verilen isimdir. Video oyunlarında ve görsel efektlerde yoğun olarak kullanılan bu yöntem ile, animasyon üretim süreci otomatikleştirilir. Prosedürel animasyon yapmak, hem yazılım teknikleri hem de sanat alanında uzmanlık gerektirir. Bu tekniklerin her birinin kendine özgü bir üretim süreci ve önceliği vardır.  Her birinde ayrı beceriler ön plana çıkmaktadır.  Ancak bütün tekniklerin temelinde görsel (ve hatta işitsel) kompozisyon bilgisi, zaman bazlı medyayı anlayabilme  ve elbette hareket yaratma – tasarlama becerisi yatar.


Kullanım & İstihdam alanları:


Animasyon bugün bir çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan belli başlıları şunlardır:

 • Reklam
 • Tanıtım
 • Müzik klipleri
 • Canlandırma filmi
 • Gerçek zamanli film (görsel efekt veya anime karakter olarak)
 • Dijital oyun
 • İnteraktif medya
 • Uçuş vb. teknik simülasyonlar
 • Mimari ve proje uygulama görselleştirmeleri
 • Müzik, dans ve performans sanatları
 • Yerleştirmeler

Animasyon bölümü mezunlarının kendini geliştirmeleri oranında çalışabileceği bir çok alan vardır:

 • Animasyon yapımcılığı,
 • Yönetmenlik,
 • Animasyon Yönetmenliği,
 • Karakter Animatörlüğü
 • Konsept Tasarımı
 • Layout (Geri Plan) Tasarımı
 • Karakter Tasarımı
 • Storyboard
 • Oyun Tasarımı
 • 3D modellemesi
 • Rig uzmanı
 • Render uzmanı
 • Görsel efekt uzmani
  (motion track&capture  sanatçısı – 3d modellemeci – animatör – compositing sanatçısı…)
 • Yazılımcı (interaktif ve prosedürel animasyonlar için)
 • Stereografik 3D uzmanı