Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Grafik Nedir?


İstatistik bilim dalında çeşitli yöntemlerle elde edilen sonuçların çizgi ve şekillerle ifade edilmesine grafik denir. Grafikler günlük hayatta sıkça kullanılır. Bilgilerin daha kolay anlaşılmasını ve daha çabuk yorumlanabilmesini sağlar. Elde edilen bilgileri grafiklerle göstermek, sonuçların daha anlaşılır olmasına yardımcı olur.


Tasarım Nedir?


Design sözcüğü Latince kökenli ‘designare’den türemiştir; anlamı ‘bir şeye işaret etmektir’. Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda ‘de-sign’ birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir. Ruhani anlamda ise ‘aklın gözü’ betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği hissedilir. Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanıyor.

Tasarım bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünümdür. Bir bakıma ders notu gibi görünen bu tanım tasarımı en iyi anlatan paragraftır.Tasarım bizim hayatımızdır.Belkide Bir çok insan bunun ya farkına varamaz yada hayat temposu içerisini dikkatini çekememektedir.Ama tasarımı ne olduğunu ve hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu görmek aslında okadar da zor değildir.Sadece etrafınıza bakmanız yeterlidir. Tutuğunuz bardaktan, kulandığınız bilgisayara, yazmak için kulandığınız kalemden, oturduğunuz sandalyeye, yürüdüğünüz yoldan, çıktığınız merdivenden, kulandığınız asansöre kadar uzun lafın kısası hayatınız içerisinde ki her şey tasarım anlamına gelmektedir.


Tasarım Nedir?


Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesidir.Tasarım, baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda uygulanabilir.Grafik tasarım ve grafik sanatlar açısından, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm ve birlik geçerlidir.

Grafiker ile Grafik Tasarımcı aynı anlama sahiptir. Grafik tasarımcı ünvanına sahip olabilmek için eğitimden geçmek gerekmektedir. Ama kendi kendisini geliştirmiş, bu konuda eğitim almadan da iyi yerlere gelmiş tasarım ustaları veya grafik tasarımcılar da vardır. Burada esas olan bilginin kaynağı değil, bilginin kendisidir.


Grafiker Nedir?


  • Grafik tasarımcıdır.
  • Güzel Sanatlar meslek grubu içinde Müzisyen, Besteci, Yazar veya Ressam gibi sanatçıdır.
  • Fikir ve Sanat Eseri Kanuna göre Grafik Tasarım Eseri Sahibidir.

İnternette, gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda, afişlerde kısacası hayatın her alanında gördüğünüz grafikleri yapan kişilere grafiker denir.